lokacija

Nalazimo se na najudarnijem mestu Bulevarskog parka, odmah preko puta sata, dolazeći Bulevarom iz centra grada.